Barion Pixel

ÁSZF

www.borsuttogo.hu

Hatályba lépés, általános szabályok

 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2017.december 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.
 2. Jelen ÁSZF-ben a BORSUTTOGÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 24-28. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-723609, adószám: 13204981-2-41) a továbbiakban Szolgáltató, míg a vele szerződéses jogviszonyban álló fél a Megrendelő, míg Szolgáltató és Megrendelő együttesen Felek elnevezéssel szerepel.

A Webáruház esetén Megrendelőnek minősül minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, továbbá természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, saját felhasználói fiókot hoz létre és a regisztrációját a Szolgáltató elfogadta. A Webáruházban minden olyan regisztrált vásárolhat, aki elfogadja a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket, valamint azokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen ÁSZF-ben fogyasztónak minősül minden, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, míg vállalkozásnak minősül minden, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Webáruházra vonatkozó ÁSZF feltételeit időről-időre részben vagy egészben módosítsa, illetve kiegészítse.

A szerződés létrejötte

 1. A szerződés Szolgáltató internetes felületén történő regisztrációval, és az ÁSZF elfogadásával jön létre, Szerződő felek külön írásbeli szerződést nem kötnek egymással.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a borsuttogo.hu weboldalon az ÁSZF szerint leadott megrendelés következményeként a megrendelt termék vonatkozásában a Megrendelő és a Webáruház között az elektronikus úton megkötött adásvételi szerződés létrejön a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:82. §-a szerint.
 3. A Webáruházban való vásárlás előfeltétele az érvényes regisztráció, mellyel egyidejűleg a Megrendelő az ÁSZF-t és a jelen szabályzatban rögzített rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. Az elektronikus úton létrejött szerződés megkötése, és a későbbiek során a hivatalos nyelv a magyar.

Regisztráció

 1. A Webáruházban kizárólag regisztrált Megrendelő vásárolhat Termékeket. A Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a regisztrációs oldalon tényszerű és igazolható adatokat közöl, köteles az adatokban történt minden változásról haladéktalanul értesítést küldeni.
 2. A regisztráció engedélyezéséről elektronikus úton Szolgáltató értesítést küld. Szolgáltató jogosult a Megrendelő több felhasználóját regisztrálni, de a felhasználók hozzáféréseit és jogosultságait Megrendelőnek cégszerűen, írásban engedélyezni szükséges.
 3. Megrendelő köteles biztosítani, hogy a belépés csak a saját célját szolgálja. Különösen gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói nevéhez és jelszavához illetéktelen személy ne jusson hozzá. Abban az esetben, ha illetéktelen személy tudomást szerez az adatokról, a Megrendelő köteles a Szolgáltató kijelölt munkatársát értesíteni az illetéktelen belépés korlátozása érdekében.
 4. Megrendelőnek nem áll jogában regisztrációját követelni. Szolgáltató – előzetes értesítés vagy indoklás nélkül – megvonhatja a Megrendelőtől a belépési jogosultságot, ha a Megrendelő
  • a regisztráció során hamis adatokat adott meg;
  • visszaélt a weboldalon közölt információkkal vagy befolyásolta azok használhatóságát;
  • megszegte ezeket a regisztrációs feltételeket, vagy megsértette a belépési adatokkal kapcsolatos kötelezettségét;
  • hosszabb idő óta nem látogatta meg a Szolgáltató weboldalát;
  • jogerős határozat alapján fizetésképtelenné vált, jogerős határozattal elrendelt csődeljárás ill. felszámolási eljárás indult ellene vagy adószámát az állami adóhatóság jogerős határozatával felfüggesztette vagy törölte.
 5. Megrendelő írásban bármikor kérheti regisztrációjának megszüntetését abban az esetben, ha annak semmiféle hatása nincs a folyamatban lévő szerződéses viszonyra. Ebben az esetben Megrendelő minden, személyes és a tranzakciók során összegyűjtött adatát – ha azokra már nincs szükség – Szolgáltató inaktiválja.
  • A regisztrációhoz szükséges adatok a következők: Cégnév/név, adószám, székhely/lakcím, telefonszám, e-mail cím, jelszó
  • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor – visszaélés gyanúja esetén – a feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
  • A regisztráció a III.6. pontban megjelölt szükséges adatok, valamint a jelszó megadásával történik. Szolgáltató az aktiválással a Megrendelő felhasználói fiókját hozza létre. Megrendelő a saját felhasználói fiókjába a felhasználó név és jelszó megadását követően léphet be. A jelszó, illetve a szállítási és számlázási adatok a belépést követően bármikor módosíthatók.
  • Megrendelő a Szolgáltató Webáruházban szereplő termék kínálatából a bejelentkezést követően szabadon válogathat.
  • Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő regisztrációját indokolás nélkül visszautasítsa vagy visszavonja, különös tekintettel olyan esetben, ha a regisztráció valótlan vagy hiányos adatok megadásával jött létre, vagy azzal kívánják létrehozni, illetve ha Szolgáltató bármilyen visszaélést észlel.

A Termékek

 1. A szerződés tárgya lehet a borsuttogo.hu weboldalon található valamennyi árucikk, azaz Termék. A Termékek tulajdonságai, jellemzői általában a Termékhez tartozó konkrét oldalon is megismerhetők.
 2. A jelen rendelkezések hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
 3. A termékoldalon található Termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak a Termékről minden információt teljeskörűen.
 4. A regisztrációt követően tudja a Szolgáltató a Megrendelőnek biztosítani a Termékek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést.
 5. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására a Webáruházon keresztül nincs lehetőség, esetleges reklamáció esetén a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel szükséges.
 6. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint. Faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Webáruház nem fogad el.
 7. Az egyes Termékek oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt Termék jellemzőit és mennyiségét. A megvásárolni kívánt áruk jellemzőit a Megrendelő a termékleírásból ismerheti meg. A Webáruház korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget.
 8. A kiválasztott terméket a „KOSÁRBA RAK!” ikonra kattintva helyezheti a kosárba. A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik.

Amennyiben további kérdés merülne fel Megrendelő részéről a Termékekkel kapcsolatban, kérdését a sugo@borsuttogo.hu 102e-mail címre küldheti el, és ott kaphat részletes felvilágosítást Szolgáltatótól.

Megrendelés, visszaigazolás

 1. A jelen ÁSZF elfogadottnak tekinthető, ha a Webáruházban regisztrált és felhasználói fiókkal rendelkező, bejelentkezett Megrendelő megrendeli a terméket. Szolgáltató a megrendelésről visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. A szerződés a Felek között a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
 2. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg Megrendelő részére, a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 3. Szolgáltató kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg Megrendelő részére, mert helytelen e-mail címet adott meg a regisztráció során, vagy a fiókhoz tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató Webáruházában vásárolt Termékeket nem lehet továbbértékesíteni.

Fizetési feltételek

 1. A Termék mellett feltüntetett ár a Termék bruttó vételára, mely tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa). A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a Termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát Megrendelő azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
 2. Abban az esetben, ha a Webáruház leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, akkor a Webáruház nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Webáruház felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben Megrendelő azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.
 3. A Webáruházban szereplő ár nem tartalmazza a szállítás és a csomagolás költségeit.
 4. A szállítás díja budapesti és vidéki cím esetén is egységesen 3.000,- Ft, melyről a megrendelés leadásakor tájékoztatást kap a Webáruházban, és amely összeget a szállítási mód kiválasztásával Megrendelő tudomásul vesz.
 5. A szállítás díjtalan 22.900,- Ft összeg feletti megrendelés esetén.
 6. A fizetés módja készpénzes vagy bankkártyás fizetés a megrendelt csomag átvételekor.
 7. A számlát a Termék átvételekor adja át a Szolgáltató által megbízott futár személyesen a Megrendelő részére.
 8. A csomag átadásának feltétele, hogy Megrendelő a teljes vételárat a futár részére maradéktalanul megfizesse.

Bankkártyás fizetés

Webshopunkon keresztül lehetősége van arra, hogy a megrendelt termékeket bankkártyával egyenlítse ki. A fizetés a Barion online fizetési rendszerén keresztül, biztonságos, titkosított csatornán keresztül történik.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion online fizetési rendszerére vonatkozó szabályozás itt érhető el. Szolgáltató minden a Barion rendszerével kapcsolatos igényt, vagy ezzel kapcsolatban keletkezett kártérítési, kártalanítási igényt kizár.

Szállítási feltételek

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Európai Unió területén belül vállal kiszállítást.
 2. Vidéki címre történő szállítás esetén Szolgáltató a megrendeléstől számított 48-72 órán belüli kiszállítást vállal.
 3. Budapestre és annak 10 km-es vonzáskörzetébe történő szállítás esetén Szolgáltató a megrendeléstől számított 48-72 órán belüli kiszállítást vállal.
 4. A Terméket a megrendelés során megadott szállítási címre futárszolgálat igénybevételével kézbesíti a Szolgáltató Megrendelő részére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesítés időpontja: hétköznaponként 8-16 óra között.
 5. Hétvégén és munkaszüneti napon kézbesítés nem lehetséges.
 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csak 18. életévüket betöltött személyek részére tud megrendelést teljesíteni. A Szolgáltató által megbízott futár kétség esetén a Megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti személynek szeszesital tartalmú csomagot nem adhat át a futár.
 7. A szállítás rendszerint a rendelés leadását követő munkanapon megtörténik, azonban ez a szállítás helyétől és egyéb körülményektől függően változhat.
 8. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, erről a futár értesítést hagy, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Megrendelő által megjegyzésként feltüntetett további információkat a kiszállítás körülményeiről vagy egyéb feltételeiről minden esetben a Szolgáltató átadja a futárszolgálatnak, de nem tudja ellenőrizni, hogy a kézbesítő futár figyelembe is veszi azokat.
 9. Amennyiben az újabb kiszállítás a második alkalommal sem sikeres, és az a Megrendelő hibájából hiúsul meg, az újabb kiszállítás költségei a Megrendelőt terhelik.
 10. A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, azonnal köteles felvenni Szolgáltató ügyfélszolgálatával a kapcsolatot a hiba elhárítása érdekében.
 11. Hiánytalan teljesítés esetén a Megrendelő köteles az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll Szolgáltatónak módjában elfogadni.

A szerződés megszűnése

 1. A Megrendelő regisztrációjának a kérelmére, vagy a szerződésszegést megalapozó szabálysértés miatt történő automatikus törlése a szerződés megszűnését eredményezi.

Elállás

 1. Megrendelőt a Termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja indoklás nélküli elállási jogát. Megrendelő az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a jelen ÁSZF sz. mellékletét képező nyilatkozat minta útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

Az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató alábbi címére köteles eljuttatni: 1023 Budapest, Ürömi utca 24-28.

 1. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, készpénzben.
 2. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a 2. pontban meghatározott összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 3. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 4. A Megrendelő kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Jótállás, szavatosság

Ha a megrendelt és kiszállított Termék hibás, és a hiba a Termék átvételét megelőzően keletkezett, vagy a Termék a szállítás során megsérült, azt a Megrendelőnek az átvételt követően 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató sugo@borsuttogo.hu e-mail címén. Szolgáltató a Megrendelő által visszaküldött terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában, számlával veszi vissza.

Kellékszavatosság

 1. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Megrendelő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Elsősorban kérhet kicserélést (vagy amennyiben ez adott esetben alkalmazható, kijavítást), kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kicserélést (vagy kijavítást) nem kérte, illetve nem krhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (vagy ha ez értelmezhető, a hibát a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja) vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 3. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított (2) két éves elévülési határidőn túl Megrendelő a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 5. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 6. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. A Termék hibája esetén Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Termékszavatossági igényét Megrendelő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével Megrendelő e jogosultságát elveszti.
 5. Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

3.1. Szolgáltató a jótállás időtartama alatt a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. 3.2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási idő a Termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik.

 1. Szolgáltató a hibátlan teljesítéséért a Termékek esetén 1 (egy) éves jótállást vállal, kivéve, ha eseti megállapodás eltérőn rendelkezik. Megszűnik a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, ha a Terméket a Megrendelő megbontja.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a X.1. és a X.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Felelősség

 1. Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget a Weboldal használatából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amennyiben az nem szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból, rosszhiszeműségből vagy az élet, testi épség vagy egészség ellen elkövetett károsításból származik.
 2. Szolgáltató nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a Szolgáltató okozta és a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való vállalkozói felelősség a Ptk szerint alakul.
 3. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
 4. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a harmadik személy által valamely Megrendelő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, Megrendelő pedig köteles elfogadni azt.
 5. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a vásárlás során megadott hibás adatokból eredő téves teljesítéséért.

A Webáruház biztonságos használata

 1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során adatai felhasználásra kerültek. Erre tekintettel Megrendelőnek kell gondoskodnia az adatai megfelelő kezeléséről.
 2. A Szolgáltató nem felelős az alább felsorolt pontokban részletezett hibákért:
  • működési hiba az internetes hálózatban, amely a Webáruház akadálytalan működését és a Webáruházban való vásárlást akadályozza,
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
  • bármely szoftver nem megfelelő működése,
  • bármilyen programhiba vagy technikai hiba következményei.
 3. Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Szolgáltató önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Szolgáltató felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről Szolgáltató a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató vis maior esetén jogosult – egyéb jogainak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása Szolgáltató érdekeinek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.
 4. Megrendelő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Megrendelő felelős a Webáruházhoz való kapcsolódásáért, és a Webáruházban való vásárlásáért.

Szerzői jogok

 1. Szolgáltató honlapján található szövegek, képek, grafikus tartalmak, hangdokumentumok, animációk és videók, valamint ezek utasításai szerzői jogvédelem és egyéb védelmi jogok alatt állnak.
 2. A saját maga által létrehozott tartalmakra vonatkozó minden jogot a Szolgáltató magának tart fenn.
 3. A weblap (elektronikus vagy más úton történő) nyilvános vagy kereskedelmi céllal történő, teljes vagy részleges másolása, terjesztése, átadása, megváltoztatása vagy egyéb jellegű felhasználása a Szolgáltató előzetes engedélye nélkül tilos.
 4. Ez vonatkozik különösen a védjegyekre és a márkajelzésre, a típustáblákra, Szolgáltató céglogóira és emblémáira. A weboldal révén a Szolgáltató vagy harmadik fél szellemi tulajdonának használatához semmiféle licencátadás nem valósul meg.
 5. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá a www.borsuttogo.hu  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése és bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Panaszügyintézés

 1. A Megrendelő a kifogásait közvetlenül a Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségre írásban megküldött panaszával érvényesítheti:  sugo@borsuttogo.hu
 2. A kifogás elbírálására és a Megrendelő ezzel kapcsolatos értesítésére Szolgáltató a kifogás igazolható megérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül köteles.
 3. Ha a Megrendelő számára a fenti kifogás előterjesztése nem megfelelő, vagy a Szolgáltató válasza nem kielégítő, illetve amennyiben Szolgáltató a megadott határidőn belül nem válaszol, a Megrendelő jogosult panaszt tenni a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
 4. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztóvédelmi tájékoztatója az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról itt érhető el. (http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/internet.html)
 5. Megrendelő jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni a szolgáltatások minőségével, valamint a szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli elintézése érdekében.
 6. Megrendelőt megilleti a bírósághoz fordulás joga és jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, illetve a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Adatvédelem

 1. Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényi rendelkezéseknek megfelelően az elektronikus úton történő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 2. Az adatkezelés Megrendelő hozzájárulásán alapul, így a felek közötti szerződés létrejöttének feltételeként a jelen ÁSZF elfogadása egyidejűleg a Megrendelő által megadott személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséhez való kifejezett hozzájárulást is jelenti. Az adatok kezelésében és feldolgozásában a Szolgáltatón kívüli harmadik fél nem vesz részt.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok törlése Megrendelő erre irányuló kifejezett kérelme útján lehetséges. Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

Egyéb feltételek

 1. Megrendelő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag a Szolgáltató által jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges.
 2. A Szolgáltató szabadon, bármikor módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és a Webáruház kínálatát, akcióit. A változás a Webáruházban történt bejelentés időpontjától lép életbe, így az ezelőtti megrendelésekre nem vonatkozhat. A változtatások bevezetését illetően a fentieken túl a Szolgáltatónak értesítési és bárminemű indoklási kötelezettsége nincs.
 3. Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető – a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli – formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.
 4. A jelen ÁSZF kizárólagos érvényű; a Megrendelőnek azzal ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő szerződéses, illetve általános üzleti feltételeit Szolgáltató nem ismeri el, hacsak azok érvényesülését kifejezetten írásban nem hagyta jóvá. Jelen ÁSZF akkor is irányadó, ha a Megrendelő ezzel ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeinek ismeretében a Termék teljesítését elfogadta, vagy annak vételárát Szolgáltató részére megfizette. Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják.
 5. Felek között a jelen ÁSZF együttműködésük és jogviszonyuk valamennyi feltételét tartalmazza, a jelen ÁSZF-be nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Szerződéskötést követő szóbeli megállapodások, különösen szerződéses, illetve a jelen ÁSZF utólagos módosításai és valamint mindenféle kiegészítő megállapodás érvényességéhez ugyancsak Szolgáltató írásbeli visszaigazolása szükséges.
 6. Az esetleges vitás kérdéseket a Felek minden esetben megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában Felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.
 7. Felek a Ptk. 6:25. §-tól el kívánnak térni, és az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.
 8. A szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére kizárólag a Felek, valamint a szerződéses jogviszonyukban arra kifejezetten feljogosított harmadik személyek jogosultak. A szerződéses jogviszonyukban kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.
 9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, így különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 10. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései hatálytalanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez a többi rendelkezés hatályát nem érinti és a hatálytalanná vált rendelkezések helyébe olyan rendelkezések lépnek, melyek Szolgáltató eredeti gazdasági céljaihoz a legközelebb állnak.
 11. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből, vagy a fentiekben említett jogszabályokból eredő bármely jogát nem gyakorolja, úgy ez – a Szolgáltató által írásban bejelentett, bármely jogról való kifejezett lemondás kivételével – nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

2017.11.02.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat minta
 2. sz. melléklet: Adatvédelmi Nyilatkozat

1.sz. melléklet

 

Elállási nyilatkozat minta

„(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ……………………………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló alábbi szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………………….

Kelt…………………………………………………………………………………………………………………….. „

Legfrissebb bejegyzéseink

Mégtöbb bejegyzés

Kosár
0